Klientai
Klientai

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas kartu su Verticus, UAB sėkmingai įgyvendino pirmąjį informacinių sistemų „Mokslas" sukūrimo bei „Paskola 3" optimizavimo etapą.

Pagrindinis IS „Mokslas" projekto tikslas – optimizuoti paramos, skirtos moksliniams projektams, kūriniams, renginiams bei kitai mokslinei veiklai, skyrimo procesą ir taip skatinti Lietuvos mokslo plėtrą.

Mes tikimės, jog IS „Mokslas“ ne tik padės mokslininkams lengviau pateikti reikiamą informaciją bei dokumentus paramai gauti, sutrumpinant laiką nuo paraiškų pateikimo iki rėmimo patvirtinimo, bet ir palengvins Mokslo skyriaus darbuotojų darbą administruojant projektus vertinančius ekspertus“, – sakė Mantas Rauckis, Verticus, UAB direktorius.

Po projekto įgyvendinimo tikimasi popierines projektų paraiškas bei kitą dokumentaciją pakeisti elektroninio formato dokumentais, patvirtintais e-parašu. Tai ne tik sumažins administracines projekto išlaidas: naudojant mažiau popieriaus, taupomas ne tik darbuotojų darbo laikas, bet ir kanceliarinės išlaidos, taip pat mažiau kenkiama gamtai.

Kaip jau minėta, IS „Mokslas“ suteiks galimybę patvirtinti dokumentus e-parašu. Tai aktualu šiuolaikinei mokslo bendruomenei, kurią dažnai sudaro mokslininkai ne tik iš skirtingų miestų, bet ir užsienio šalių. E-parašas suteikia galimybę pasirašyti dokumentus nuotoliniu būdu, taip trumpinant dokumentų administravimo procesų trukmę, kartu ir bendrą prašymų patvirtinimo terminą, paramos skyrimo patvirtinimo procesą.

Informacinėje sistemoje įdiegtas ataskaitų modulis įvairiais pjūviais vaizduos biudžeto skirtų lėšų naudojimą mokslo projektams remti, užtikrindamas lėšų panaudojimo skaidrumą.

Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie Lietuvos mokslo potencialo didinimo tarptautiniu mastu ir padėti kurti glaudesnius ryšius tarp Lietuvos ir užsienio mokslo atstovų“,– teigia Verticus, UAB plėtros vadovas Ilja Polivanovas.2009 02 1